Staroveká strava: Európania jedli morské riasy počas doby kamennej, nájde novú štúdiu